Kerkhoflaan 1b, Waalre 040 - 22 20 219
Plusmodule
Plusmodule

Plusmodule

De plusmodule houdt bij ons in dat je continue onder begeleiding staat van ‘U-Turning’, onze zorgcoördinator. Je rijopleiding start met een intakegesprek met zorgcoördinator Jolande Remmits. Zij zal samen met jou en je ouders, partner en/of begeleider de situatie in kaart gaan brengen. Denk hierbij aan jouw eisen en wensen, onze mogelijkheden en denkbare struikelblokken tijdens de opleiding. Alsmede aan de extra zaken die bij het halen van een rijbewijs voor een pluskandidaat kunnen spelen. Op basis van de bevindingen van dit gesprek, wordt er een keuze gemaakt voor de meest geschikte plusinstructeur. Uiteraard ontvangt de plusinstructeur een gespreksverslag zodat deze op de hoogte is van de situatie.

Sommige kandidaten hebben extra zorg nodig.

Gedurende de rijopleiding zal er regelmatig contact zijn met de zorgcoördinator. Tussentijds rijdt ze een aantal keer mee tijdens een rijles, om zo eventuele mogelijke verbeteringen in de communicatie tussen jou en je instructeur aan te kunnen brengen. Mochten er problemen ontstaan, dan kan je ook contact met haar opnemen. Het is mogelijk om in een kleinere groep (maximaal 6 in plaats van 24 kandidaten) de theoriecursus te volgen. Deze cursus wordt één maal per week op dinsdagavond gegeven en duurt ongeveer 8 weken.

Plusmodule

– intake-gesprek
– verslag intake-gesprek, met tips voor de plusinstructeur
– een gespecialiseerde instructeur
– meerijden van zorgcoördinator
– begeleiding van jou en je instructeur daar waar nodig
– mogelijkheid tot het volgen van de theorie in kleine groep
– begeleiding in alle opzichten tot en met het behalen van theorie- en praktijk
examen en goede ondersteuning bij het CBR

Voor deze plusmodule betaalt u € 299,-