Automaat rijden

Steeds meer auto’s hebben een automatische versnellingsbak. Dit betekent dat je niet hoeft te koppelen en niet hoeft te schakelen. Erg comfortabel. Wanneer je lest en examen doet in een automaat betekent dit echter wel dat je vanaf dat moment alleen maar automaat mag rijden. Als je toch al van plan was een automaat te kopen en nooit iets anders dan is dat natuurlijk geen probleem. Kies dan voor automaat rijden bij Rijschool Heezen!

De automaat is uitermate geschikt voor kandidaten die moeite hebben met het verdelen van de aandacht. Pas wanneer de bediening van het voertuig helemaal onder de knie is, kunnen de rest van de vaardigheden worden aangeleerd. Blijf je moeite houden met de bediening waardoor je te weinig tijd hebt voor zaken zoals spiegelen en vooruitkijken, dan kan de automaat een oplossing bieden.

Het rijden in een automaat biedt vaak een uitkomst voor mensen met een lichamelijke handicap. Voor de bediening van het voertuig heb je namelijk maar één voet en één arm nodig. Wil je meer weten over wat een rijopleiding in de automaat inhoudt, neem dan even contact met ons op.

De rijlessen worden gegeven in een Citroën C3 Aircross. Deze auto is van alle gemakken voorzien zoals airco, stuurbekrachtiging, navigatie en uiteraard een automatische versnellingsbak.

De prijzen voor automaat rijlessen zijn gelijk aan de prijzen voor de schakel rijlessen. Uiteraard kun je ook voor een pakket kiezen.

 

More and more cars have an automatic gearbox. This means you don’t have to pair and you don’t have to switch. Very comfortable. However, when you take your lessons and exam in an automatic car, this means that from that moment on you can only drive an automatic car. If you were already planning to buy a machine and never anything else, that is of course no problem. Then opt for automatic driving at Rijschool Heezen!

The machine is ideal for candidates who have difficulty dividing attention. Only when the operation of the vehicle is completely mastered can the rest of the skills be learned. If you continue to struggle with the operation, so that you have too little time for things such as mirroring and looking ahead, the machine can offer a solution.

Driving an automatic transmission often offers a solution for people with a physical handicap. You only need one foot and one arm to operate the vehicle. If you would like to know more about what automatic driving training entails, please contact us.

The driving lessons are given in a Citroën C3 Aircross. This car is fully equipped such as air conditioning, power steering, navigation and of course an automatic gearbox.

The prices for automatic driving lessons are the same as the prices for manual driving lessons. Of course you can also opt for a package.