2toDrive

2toDrive: rijden als je 17 bent!

Ben je 16,5 jaar, dan mag je al beginnen met autorijlessen. Zodra je 17 bent en je bent er helemaal klaar voor, dan mag je op voor je examen. Tot je 18e mag je met een 2toDrive rijbewijs alleen onder toezicht van een ervaren bestuurder (coach) autorijden.

De Coach

Als coach bent u het aanspreekpunt voor de jongere en coacht u waar nodig. De coach geeft geen rijles, maar uit onderzoek is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een beschermende invloed op jongeren heeft.

De taak van de coach

De coach heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak. Het is de bedoeling dat de jongere door het onder begeleiding rijden op verantwoorde wijze ervaring op doet. Tegelijkertijd krijgt hij of zij handreikingen om een veilige bestuurder te worden. U als coach heeft veel invloed op het gedrag van de jongere en daarmee op de verkeersveiligheid. Nog een aantal andere redenen om als coach op te treden:

 • de coach deelt zijn ervaringen in het verkeer met de jongere;
 • de coach geeft de jongere meer inzicht in verkeerssituaties;
 • de coach oefent invloed uit op het weggedrag van de jongere;
 • de coach leert de jongere beter autorijden;
 • de coach krijgt inzicht in het rijgedrag van een beginnende bestuurder;
 • de coach zorgt dat de jongere vanaf 18 jaar veiliger de weg op gaat;
 • de coach helpt de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten.

Do's en Don’ts voor u als coach

Om met het coachen het gewenste resultaat te bereiken, zijn er een aantal Do’s en Don’ts voor u als coach:

De Do’s:

 • de coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden;
 • de coach deelt zijn ervaringen in het verkeer;
 • de coach helpt de jongere om vooruit te kijken;
 • de coach helpt de jongere om situaties in te schatten;
 • de coach fungeert als aanspreekpunt.

De Don’ts:

 • er is geen sprake van rijles geven, de jongere heeft het rijbewijs al behaald;
 • het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren;
 • de coach is niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden (Als de coach onder invloed aan het begeleiden is wordt het rijbewijs van de jongere direct ingenomen. De jongere krijgt een boete van €100 en hij/zij kan pas vanaf de 18de verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen doen);
 • de coach mag alleen plaatsnemen op de bijrijdersstoel.

De coach heeft nadrukkelijk niet dezelfde rol als de rij-instructeur. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft zijn rijbewijs al behaald. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad. Dit heeft gezorgd voor een verhoogde verkeersveiligheid. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere een betere weggebruiker.

De eisen aan de coach

Voordat u als coach mag optreden, dient u vermeld te worden op de begeleiderspas. Hier leest u meer over deze pas.
De jongere mag maximaal vijf coaches aanwijzen. Om coach te mogen worden, dient u aan een aantal eisen te voldoen.

Een coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen;
 • mag geen alcoholslot op zijn auto hebben;
 • mag de afgelopen vier jaar geen educatieve maatregel door het CBR opgelegd hebben gekregen.

Voordat de pas wordt verstrekt, toetst de RDW of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.